NATASHA ZAINAL, 17, KAJANG :)

aku tak hadap muka kau lah !