NATASHA ZAINAL, 17, KAJANG :)

braces

YE TAK LAMA LAGYYYY JE