NATASHA ZAINAL, 17, KAJANG :)

Olahraga?

Dapat top 10 je.